Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Virtain Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla huonossa taloudellisessa asemassa olevien virtolaisten perheiden  lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. Tällä hetkellä yhdistyksemme oppimateriaalituen piirissä on kolme opiskelijaa, joille kustannamme kaikki kirjat koko opiskelujen ajan.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin vaikeaa.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.

Tällä hetkellä voimme ottaa vastaan harrastustukihakemuksia.

Eväitä Elämälle -ohjelman rekisteriseloste löytyy täältä.

Tiedustelut: virrat@pelastakaalapset.net, 045-3472544

Hakemukset voi toimittaa joko sähköpostitse yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai paperiversiona:
Virtain Pelastakaa Lapset ry
Tytti Majanen
Martintie 4 C 22
34800 Virrat