Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Virtain Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla huonossa taloudellisessa asemassa olevien virtolaisten perheiden  lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin vaikeaa.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.

 

Eväitä Elämälle -ohjelman rekisteriseloste löytyy täältä.

Tiedustelut: virrat@pelastakaalapset.net, 040 25 44 933

Hakemukset voi toimittaa joko sähköpostitse yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai paperiversiona:
Virtain Pelastakaa Lapset ry

Mia Korpela

Heinäahontie 24

34800 Virrat

Puh. 040 25 44 933