Tällä lomakkeella voit hakea Eväitä Elämälle -harrastustukea Virtain Pelastakaa Lapset ry:ltä.

(Harrastustuki on harkinnanvaraista ja myönnämme sitä talousarviossamme sille varattujen määrärahojen puitteissa.)

Täytä hakemus ja toimita se osoitteeseen: virrat@pelastakaalapset.net